Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő azonosítása

https://kriszticslinett.hu/ internet címen elérhető webhelyet a

Krisztics Linett Egyéni Vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56067413

Adószám: 57437015-1-30

Székhely: Magyarország, 3033 Rózsaszentmárton, Pincék útja 4.

Telefon: +36 30 197 7379

E-mail cím: info@kriszticslinett.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1.         Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).

rendelkezései alapján kezeli.

2.2.        Jelen tájékoztató hatálya a https://kriszticslinett.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3.        Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek.

3. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

3.1.        Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

3.2.        Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

4. Konzultációra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

4.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „Jelentkezek A Díjmentes Konzultációra!” felirat alatt elérhető kérdőív kitöltésével az Adatkezelőhöz beérkező konzultációt igénylő Felhasználók.

4.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

4.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

A konzultációra jelentkező Felhasználó:

– neve,

– e-mail címe,

– telefonszáma,

– napi fizikai aktivitása,

– céljai,

– találkozó helyszíne,

– egyéb szükséglete,

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy konzultáció céljából időpontot foglaljon. A kapcsolatfelvétel során a 4.3. kifejtett minden adat megadása kötelező.

4.4.        Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által megjelölt személyekkel, időpontban és témában konzultációs lehetőséget igényelni, időpontot foglalni.

4.5.        Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a konzultáció időpontjától számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

4.6.        A Felhasználó által a jelentkezés során esetlegesen közölt további adatok tekintetében Adatkezelő csak az elküldött jelentkezés tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

4.7.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

5. Hírlevél küldéshez és telemarketinghez kapcsolódó adatkezelés

5.1.        Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevélre feliratkozásra vonatkozó szövegrész melletti jelölőnégyzetre kattintással feliratkozik a hírlevélre.

5.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

5.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

– név,

– e-mail cím,

– telefonszám

5.4.        Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti. Közvetlen telefonos megkeresés az Adatkezelő által Felhasználó részére.

5.5.        Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

5.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

6. A személyes tanácsadáshoz kapcsolódó adatkezelés

6.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a személyes tanácsadásre jelentkező Felhasználók.

6.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a „Személyes tanácsadásra jelentkezek” feliratú gombra kattintva, majd a megjelenő adatlap és/vagy kérdőív kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

6.3.        Kezelt adatok körének meghatározása: regisztrálás tárgyában üzenetet küldő felhasználók esetében az adatkezelés a következő adatokat érinti:

Az adatok köre:

– vezetéknév,

– keresztnév,

– e-mail cím,

– telefonszám.

6.4.        Az adatkezelés célja: a személyes tanácsadás tárgyában folytatott üzenetváltás lehetővé tétele. Az űrlap kitöltését, valamint elküldését követően a Felek külön kommunikáció úján egyeztetnek.

6.5.        Az adatkezelés időtartama: 2 év.

6.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

7. Adattovábbítás

7.1.        Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

7.2.        Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

8. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

8.1.        Tárhelyszolgáltató

8.1.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.1.2.        Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

NetMasters Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: NetMasters Europe Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-025522

Adószám: 24812087-2-09

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.

Telephely: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

Telefon: +36 30 923 4646

E-mail: szia@netmasters.hu

Webhely: https://netmasters.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.1.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

8.1.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

8.1.5.        Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

8.1.6.        Az adatok tárolásának módja: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

8.2.        Weboldal fejlesztő

8.2.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.2.2.        Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

Biksi Bendegúz István e. v.

 Nyilvántartási szám: 55628967

Adószám: 56921861-1-33

Székhely: 2440 Százhalombatta, István király útja 37.

Postacím: 2440 Százhalombatta, István király útja 37.

Telefon: +36 20 3222 177

E-mail cím: bendeguz@biksibendeguz.hu

Webhely: https://biksibendeguz.hu/

egyéni vállalkozót, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.2.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

8.2.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása a szükséges információtechnológiai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

8.2.5.        Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

8.2.6.        Az adatok tárolásának módja: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

8.3.        Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

8.3.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.3.2.        Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

GetResponse Sp. z o.o.

 Cégjegyzékszám: 0000187388

Adószám: 9581468984

Székhely: Arkonska 6/A3, 80-387 Gdansk, Lengyelország

Postacím: Arkonska 6/A3, 80-387 Gdansk, Lengyelország

Telefon: +48 58 668 31 30

E-mail cím: sales@getresponse.com

Webhely: https://www.getresponse.com/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.3.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

8.3.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

8.3.5.        Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

8.3.6.        Az adatok tárolásának módja: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

8.4.        Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatkezelés

8.4.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

8.4.2.        Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Google Ireland Ltd.

 Cégjegyzékszám: 11603307

Adószám: IE 6388047V

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Telefon: +353 1 436 1000

Webhely: https://www.google.ie/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét és tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.4.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

8.4.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

8.4.5. Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

8.4.6.        Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

8.5.        Elektronikus levelező tárhely biztosításához kapcsolódó adatkezelés

8.5.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

8.5.2.        Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Google Ireland Ltd.

 Cégjegyzékszám: 11603307

Adószám: IE 6388047V

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Telefon: +353 1 436 1000

Webhely: https://www.google.ie/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.5.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

8.5.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

8.5.5.        Az adatfeldolgozás időtartama: az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

8.5.6.        Adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezéshez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

8.6.         Adatfeldolgozás más célra nem történik.

8.7.        Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1.   Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 10. pont szerint).

9.2.   Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.3.   A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználóellenziaz adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.5.   A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információstársadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.6.   Tiltakozáshoz való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

10.1.   A 9. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.2.   Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

10.3.   Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 12. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.4.   Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

10.5.   Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 3033, Rózsaszentmárton, Pincék útja 4. alatti címére, e-mailben a info@kriszticslinett.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

11. Adatvédelem, adatbiztonság

11.1.   Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

11.2.   A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

11.3.   Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

11.4.   Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

12. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2021. november 19.

Krisztics Linett Egyéni Vállalkozó